Získání placené návštěvnosti

Pokud chcete navýšit návštěvnost portálu, můžete využít placenou reklamu v reklamních systémech Google Ads, Facebook Ads nebo Sklik.

V Google Ads i Sklik můžete využít jak reklamu ve vyhledávání, tak v obsahové síti – bannerovou reklamu.

Propagaci je možné nastavit na sociálních sítích a propagovat aktuální příspěvky nebo využít bannerovou reklamu.

Vytvořte si seznam e-mailových kontaktů svých potenciálních zákazníků a čtenářů a pravidelně je informujte o novinkách, akcích a nabídkách prostřednictvím e-mailů. Udržujte s nimi pravidelný kontakt a přilákejte je zpět na vaše webové stránky.