Tvorba a správa řádkové inzerce

Přihlaste se do administrace vašeho zpravodajského portálu a v levé nabídce vyberte ŘÁDKOVÁ INZERCE a VYTVOŘIT INZERÁT. Stejnou možnost nabízí i menu uprostřed obrazovky. Stačí kliknout na PŘIDAT INZERÁT.

 Pokračujte zadáním názvu inzerátu a nahráním titulní fotografie.

Pokud inzerujete jako firma, vyberte v kolonce firmu ze seznamu profilů vytvořených v administraci.

Vyberte kategorii, do které zboží patří.

Pokračujte vyplněním textu inzerátu, přidáním obrázku, ceny, místa prodeje, telefonního čísla a uveďte, do kdy chcete inzerovat.

Vyberte status:

Publikováno – inzerát se zveřejní

Koncept – inzerát je uložený v administraci, jinak není přístupný

Čeká – inzerát můžete sdílet pomocí odkazu, veřejně přístupný není

 Pokud chcete inzerci topovat, vyberte tarif.

 Inzerát můžete také zvýraznit.

Všechny inzeráty můžete prohlížet, editovat nebo smazat po prokliku na Přehled řádkové inzerce.

Pokud chcete editovat, přidat nebo smazat kategorii inzerce, je to možné po prokliku na Správa kategorií.