Tvorba a správa poledního menu

Přihlaste se do administrace vašeho zpravodajského portálu a v levé nabídce vyberte MENÍČKA a VYTVOŘIT POLEDNÍ MENU. 

Vyberete restauraci, vložíte datum poledního menu, můžete zvolit možnost zobrazit menu každý den.

Menu vložíte do kolonky polední menu.

V kolonce publikováno vyberete: Publikováno – pokud chcete ihned zveřejnit

Koncept – pokud nechcete, aby menu viděl kdokoli mimo administraci

Čeká – pokud nechcete menu zveřejnit, ale rádi byste zaslali funkční odkaz k někomu ke kontrole

 

Spravovat všechna meníčka můžete po kliknutí na Přehled poledních menu v nabídce v levém sloupci. Zde je možné je upravovat i odstranit.