Tvorba a správa firem

Přihlaste se do administrace vašeho zpravodajského portálu a v levé nabídce vyberte FIRMY a VYTVOŘIT FIREMNÍ PROFIL. Stejnou možnost nabízí i menu uprostřed obrazovky. Stačí kliknout na PŘIDAT FIRMU.

Vyplníte název společnosti.

Odkaz se vyplní automaticky. Ručně ho můžete upravit ve chvíli, kdy máte firmu již publikovanou, zveřejněný odkaz na sociálních sítích nebo kdekoli sdílený a potřebujete změnit název společnosti. Ve chvíli, kdy změníte titulek, změní se automaticky i slug a odkazy by přestaly fungovat. Zkopírujete si tedy nejprve ten původní a po upravení nadpisu ho opět vložíte zpět.

Do popisu vložte informace o firmě, které se zobrazí na firemním profilu.

Vyberete hlavního správce firmy, pole může zůstat i prázdné. Správce firmy musí být registrován na webu. Tuto možnost využíváme v případě, že se založením firmy pomáháme my. Uživatel pak profil vidí ve své administraci a může jej upravovat.

V kategorii kliknete a z nabídky vyberete odpovídající kategorii.

Nahrajte logo firmy ve čtvercovém formátu.

Do pole cover vyberte obrázek, který se bude zobrazovat na profilu firmy.

Následuje řada kolonek, kam vyplníte údaje o firmě.

Status podporujeme tuto firmu je nastavený na ne, pokud ho chcete změnit, stačí kliknout a změnit na ano. Tímto krokem se logo firmy přidá do bloku PODPORUJEME a firma si může vytvářet články. Tuto formu podpory využíváme pro neziskové organizace, kluby,… např. výměnou za umístění loga na hřiště nebo při konání akce.

Obrázek pro výchozí náhledy článků je využit ve chvíli, kdy máte spuštěného bota pro přebírání obsahu a u přebraného článku chybí fotografie.

Nakonec vybereme jak firmu chceme uložit:

Publikováno – firemní profil se zveřejní

Koncept – profil je uložený v administraci, jinak není přístupný

Čeká – profil můžete sdílet pomocí odkazu, veřejně přístupný není

Pokud máme vše vyplněno, stačí profil uložit.

Firemní profilu můžeme dále editovat či smazat v záložce Přehled firemních profilů.

V záložce Správa kategorií můžeme vytvářet nové kategorie, editovat či mazat stávající.