Psaní redakčních článků

Při psaní článků je důležité psát jasně a efektivně a zároveň takovým způsobem, který čtenáře zaujme. 

– Článek začněte silným poutavým úvodem, čtenáře upoutá a zároveň podá informace, jaké informace získají.

– V hlavní části prezentujte důležité informace v logickém pořadí. Seznamte čtenáře s fakty, prezentujte argumenty, uveďte konkrétní příklady, příp. dodejte důkazy.

– Pište srozumitelně v jednotném tónu ( formální, neformální, vážný, vtipný). Zvažte počet cizích slov, abyste zachovali srozumitelnost pro vaši cílovou skupinu.

– Na závěr článku shrňte hlavní body a zdůrazněte jeho důležitost. Můžete čtenáře vyzvat k akci nebo diskuzi.

– Důležitou součástí psaní je také revize a korektura článku. Zkontrolujte pravopis a interpunkci.

– Titulek často rozhodne, zda bude čtenář ve čtení pokračovat. Měl by tedy být atraktivní a zaujmout. Vhodné je i využití podtitulků, které článek zpřehlední a zlepší čitelnost.