Partnerství portálu

Spolupracujte s klienty dlouhodobě, nabídněte jim partnerství portálu.

– firmy si mohou také zakoupit Partnerství zpravodajského portálu, díky kterému získají umístění svého loga téměř na každé podstránce portálu a možnost zveřejňovat komerční články, události nebo prodejní akce v nastaveném rozsahu

– obsah tvoří firmy samy

– platba probíhá každý měsíc online přes platební bránu, fakturace a zveřejnění obsahu jsou automatické

– cenu za partnerství doporučujeme od 2 tis. Kč/měsíc