Nastavení a spuštění zpravodajského portálu

Pro spuštění zpravodajského portálu potřebujete založit subjekt, pod jehož hlavičkou budete portál provozovat, název portálu, doménu a logo. 

Výběrem vhodného subjektu provozujícího zpravodajský portál lze ušetřit na nákladech a daňových povinnostech.

Zapsané spolky neplatí daň z příjmu do výše 300 000 Kč ročně, mohou žádat o granty od města nebo kraje, mají nárok např. na Google Ad Grants a některé banky jim poskytují vedení bankovního účtu zdarma.

Organizacím se statusem zapsaný spolek mohou navíc fyzické a právnické osoby poskytovat finanční dary, které lze dále odečíst z daňového základu.